PFA Batovschi Corneliu Traian-Expert Evaluator - Produse

Evaluari impozitare conform Cod Fiscal si GEV 500 ANEVAR pentru cladiri in Bucuresti si judetele adiacente


Evaluari pentru impozitare, raportare financiara etc. pentru a determina valoarea de impozitare, valoarea de piata sau valoarea justa


Evaluari active corporale si necorporale in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare