Pausan Anda - Birou de Mediator - Produse

Mediere-litigii-munca

- litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă


Exceptii: litigii în care s-a pronuntat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolventă, actiuni referitoare la registrul comertului si cazurile în care părtile aleg să recurgă la proceduri speciale (ordonanta de plată si cereri de valoare redusă ) prevăzute de N.C.P.C


Cauze-comerciale

Conflictele comerciale ce se solutioneaza prin mediere prezinta marele avantaj ce consta in neplata sau restituirea taxei de timbru, dupa caz, daca acordul de mediere este supus incuviintarii de catre instanta de judecata


Asociatii-proprietari

Este de actualitate faptul ca majoritatea asociatiilor de proprietari se confrunta cu mari dificultati in ceea ce priveste plata facturilor de utilitati comune catre furnizori, datorita faptului ca multi locatari au restante, de multe ori mari, la plata intretinerii. Prin mediere se poate ajunge la


Medierea-in-penal

NOUL COD PENAL prevede că medierea este posibilă: -pe latură penală -pe latură penală și pe latură civilă -pe latură civilă


  • 1(current)
  • 2