Pausan Anda - Birou de Mediator - Produse, oferte, noutăţi

Știri

Medierea - activitate de interes public

24.02.2017

Legea 192/2006, actualizata, defineste medierea astfel:

(1)Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Medierea este o procedura extrajudiciara, complementara instantei de judecata.

Medierea este o activitate de interes public, conform legii.

Prin mediere conflictele se solutioneaza mai repede, mai eficient si cu consum redus de resurse.

Medierea este o procedura de tip win-win.

Articole

ACORDUL DE MEDIERE SI EXECUTAREA SILITĂ

17.04.2013

Acordul de mediere suspendă executarea silită, dacă părtile convin acest lucru.
Să presupunem că între două entităti comerciale se ajunge la un litigiu din cauza unei sume de bani pe care debitorul nu o achită creditorului. Suma datorată poate reprezenta orice - servicii livrate de prima firmă si neachitate de a doua, marfă livrată, utilităti consumate de a doua si neplătite primeia etc., purtând denumirea de facturi neachitate.
După perioada, să o numim de gratie, în care creditorul asteaptă, cu bună credintă, ca debitorul să depăsească eventuala criză financiară prin care trece si să îi achite datoria, se ajunge la justitie pentru recuperarea prejudiciului. Firesc, instanta îsi face datoria si, prin sentinta pe care o dă, obligă debitorul să achite creditorului suma datorată, la care se adaugă penalitatile calculate si, normal, cheltuielile de judecată, achitate de creditor.
Totul e în regulă până acum, dar...timpul trece iar debitorul se face că plouă, tratând cu neseriozitate sentinta instantei. Care e solutia creditorului? Să apeleze la un executor judecătoresc pentru a declansa operatiunea de executare silită a debitorului, prin instituirea popririi silite pe conturile acestuia, până la recuperarea întregului prejudiciu. In acest mod, debitorul, pe lângă sumele datorate conform calculului instantei de judecată, se va încărca si cu cele generate de executarea silită pe care tot el le va achita. In plus, pe perioada executării silite, pe lângă deranjul pricinuit de blocarea conturilor, se va decredibiliza pe piata business-ului, stiut fiind că aceste informatii circulă cu repeziciune, fapt ce poate conduce la scăderea dramatică a clientelei sale sau, si mai rău, la falimentul firmei.
Este momentul la care debitorul realizează pericolele semnalate mai sus si, informându-se despre mediere si avantajele acesteia, recurge la această procedură, iar debitorul acceptă propunerea, cântărind mai multe considerente: istoricul bunei colaborări dintre el si creditor anterior judecătii, întelegând, la rândul său, că, rezolvând disputa prin mediere se poate mentine relatia, dorind să recupereze suma în bună întelegere si, nu în ultimul rând, luând în considerare criza financiară actuală si lipsa de lichidităti.
Cele două entităti încheie Acordul de mediere ce contine întelegerea lor comună, liberă, neviciată în legătură, pe de o parte, cu esalonarea sumei compusă din debit facturi neachitate si penalităti de întârziere, pe care creditorul o are de achitat debitorului, plus cheltuielile de judecată, plus cheltuielile generate de punerea în executare a dosarului deschis la biroul executorului judecătoresc, iar pe de altă parte în legătură cu suspendarea executării silite solicitată executorului judecătoresc de către debitor.

Acordul de mediere are fortă.


Mediator Anda Păusan

Parteneriat

Reduceri la taxele de timbru datorate pentru spete solutionate prin mediere

24.02.2017

OUG 80/2013 referitoare la taxele de timbru prevede reduceri pentru incuviintarea acordurilor de mediere pe diverse spete solutionate pe cale amiabila.

Restituirea taxei de timbru in conflictele din domeniul comercial

20.04.2013

Agentii economici au un argument in plus pentru a alege medierea ca procedura de solutionare a litigiile comerciale, argument definit prin restituirea taxei de timbru (in cazul unui proces aflat deja pe rolul instantei) sau neplata taxei de timbru in cazul incuviintarii acordului de mediere.

 

Legea 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. precizeaza, la

Art. 59.2
Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale,partaje si cauze succesorale."

iar la

Art. 63.
(1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare, dispozitiile art. 432 -434 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.

(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale."

Alegeti medierea!

Anda Pausan-Mediator