INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM - Bucuresti - Produse, oferte, noutăţi

Știri

INCDCP-ICECHIM Călăraşi la sfârşitul primuliui an de implementare a proiectului transfrontalier BIOREGIO

15.12.2017

INCDCP-ICECHIM Călăraşi, reprezentant al Regiunii Sud Muntenia,  a parcurs primul an de implementare a proiectului Interreg Europe-BIOREGIO https://www.interregeurope.eu/bioregio/,  proiect care face posibil schimbul de experienţă între cei 8 parteneri din 6 regiuni de dezvoltare europene (din Finlanda-lider, Spania, Grecia, România,, Franţa şi Slovacia) privind reducerea deşeurilor (deşeuri menajere,  alimentare, biologice, nămoluri industriale şi nămoluri de la staţiile de epurare, deşeuri din agricultură) prin reciclare şi valorificare.

Proiectul are un buget de 1,5 mil. euro (85% cofinanţare din partea UE) şi face parte din programul INTERREG EUROPA 2014-2020, Axa prioritară 4 – Mediu şi eficienţa resurselor.

BIOREGIO se derulează începând cu luna ianuarie 2017 pe o perioadă de 5 ani ,în două etape, o etapă  de colaborare activă  şi dezvoltare de  planuri regionale de acţiune care durează 3 ani şi  etapa  de implementare a acestor planuri  în următorii  doi ani.

La sfârşitul primului an de implementare a proiectului, ICECHIM-Filiala Călăraşi a acumulat informaţii  şi experienţe interesante şi utile pentru stimularea bioeconomiei circulare, concept cu care România începe să se familiarizeze şi datorită proiectului BIOREGIO.

Activităţile proiectului în primii 3 ani au la bază comunicarea:

- comunicare internă în cadrul colectivului de implementare a proiectului al fiecărei regiuni şi la nivel instituţional

- comunicare externă la nivel regional în cadrul întâlnirilor dintre fiecare partener şi grupul de facori interesaţi cooptaţi în proiect, dar şi cu alţi facori posibil interesaţi  de domeniul bioeconomiei circulare

- comunicare externă pentru schimbul de informaţii şi creşterea gradului de conştientizare între părţile interesate la nivel de politici din afara regiunilor reprezentate în proiect.

INCDCP-ICECHIM Călăraşi şi-a realizat indicatorii din Planul de Comunicare pentru primele două etape ale proiectului din anul 2017:

-elaborare de material de prezentare a proiectului: poster, roll-up, broşură

-distribuire de materiale care să evidenţieze noutăţi-evenimente organizate în cadrul proiectului: newsletter, articole şi comunicate de presă pe site-ul propriu şi în media,  activităţi social media: Twitter, Facebook

- organizare de evenimente de tip comunicare interna, diseminare, întâlniri cu grupul de factori interesaţi-parteneri la proiect, precum şi evenimente de comunicare externă.

- participare la cele două evenimente interregionale organizate în Finlanda la Lahti, 25-27 aprilie 2017, şi în Spania, la Puertollano şi Toledo, 28-29 noiembrie 2017.

În cadrul evenimentelor interregionale au fost făcute prezentări ale insrumentelor de politică regională în domeniul valorificării fluxurilor organice, s-au organizat mese rotunde, ateliere tematice, au fost prezentate bune practici şi s-au organizat vizite în teren în regiunile Päijät-Häme şi Casilla la Mancha.  Vizitarea Platformei Kujala Waste Centrer (Päijät-Häme), a instalaţiei pilot de biorafinare Clamber Plant (Puertollano) şi a instalaţiilor de tratare a deşeurilor  Castellano Manchega de Limpiezas (Madridejos) şi Ecoparque (Toledo) a  reprezentat pentru toţi participanţii o experienţă deosebit de interesantă şi utilă pentru stimularea bioeconomiei circulare, un model demn de urmat în domeniul colectării selective şi valorificării deşeurilor.

Primul an de implementare a proiectului BIOREGIO a  însemnat pentru România şi ADR Sud Muntenia un progres în stimularea economiei circulare regionale a fluxurilor organice prin schimbul de experienţă privind cele mai bune tehnologii şi modele de cooperare disponibile.

Date de contact: Mihaela Frîncu, Director INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi, icechim.calarasi@gmail.com, tel.: 0724.420.257e

ICECHIM este partener in cadrul proiectului BIOREGIO

05.04.2017

În data de 29.03.2017 la sediul INCDCP ICECHIM din Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti, ora 10.30, va avea loc o întâlnire cu actori interesaţi în valorificarea produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii prin bioeconomia circulară.

Evenimentul îşi propune să reunească reprezentanţi ai administraţiei publice, agenţi economici, operatori de servicii de utilităţi publice şi reciclatori cu scopul de a dezbate problemele legate de reutilizarea materiilor organice, reducerea deşeurilor alimentare şi valorificarea potenţialului de biomasă şi bioproduse.

Vor fi trecute în revistă principalele instrumente de finanţare existente la nivel naţional (POR, POC, POIM, PNDR) cu gradul de accesare şi se vor analiza principalele obstacole în calea realizării investiţiilor pentru o bioeconomie circulară (de ex. instalaţii de biogaz, platforme de compostare), precum şi eventualele posibilităţi de a îmbunătăţi aceste instrumente în viitor.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului BIOREGIO care îşi propune să analizeze cele mai bune practici existente în acest domeniu şi să faciliteze schimbul de experienţă între factorii implicaţi din cele şase ţări participante (Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa).

 

Simpozion international "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", editia a 13-a, 25-27 octombrie 2017

13.07.2016

Circulara 1

Invitatie

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM

organizeaza

Simpozionul international

“PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA”

Editia a XIII –a

ROMANIA – Bucuresti

25-27 octombrie 2017

Comitetul Stiintific al Simpozionului International PRIOCHEM, va invita sa participati la editia a XIII-a, care va avea loc la sediul ICECHIM, Splaiul Independentei, nr. 202, Bucuresti, sector 6.

SECTIUNILE SIMPOZIONULUI: Indicativ

Materiale multifunctionale si nanocompozite 1 - MMN

Bioresurse si biotehnologii 2 - BB

Ingineria mediului si protectia patrimoniului cultural 3 - IMPPC

Biorafinare, inginerie chimica si petrochimica 4 - BICP

Sectiunea studentilor 5 – SS

PROGRAMUL STIINTIFIC al simpozionului va cuprinde: Conferinte plenare; Comunicari orale; Sesiuni de postere cu mini-prezentari; Mese rotunde; Workshop-uri (Sectiuni satelit); Expozitii.

COMUNICARILE ORALE

Prezentarile Comunicarilor Orale este recomandat sa se incadreze in 10-12 minute, luand in considerare si timpul alocat intrebarilor si discutiilor din sala. Ordinea prezentarilor, stabilita de Comitetul Stiintific, va fi conform Programului si Orarului.

POSTERELE

Posterele acceptate de Comitetul Stiintific (programate) se vor afisa in Holurile de la parter de catre autori. La aceasta editie se va tine o mini-prezentare a posterelor selectate, care va dura 5 minute, inclusiv timpul alocat pentru comentarii si discutii. Autorii vor fi informati in timp util.

Dimensiunile maxime pentru poster sunt: 90 cm latime si 110 cm inaltime. Prinderea posterelor se va face cu banda dublu-adeziva, pusa la dispozitie de organizatori. Numarul din Program al posterului corespunde numarului inscris pe panou. Posterele se vor monta incapand cu data de 25 octombrie, de la ora 12:00 si vor fi afisate pe toata perioada derularii simpozionului, pana in data de 27 octombrie, orele 14.00.

PROGRAMUL si ORARUL se vor afisa pe http://www.icechim.ro/ si pe http://priochem.icechim.ro/ la 5 (cinci) zile de la inchiderea inscrierilor.

EXPOZITII

Vor fi invitate firme/organizatii care sa se prezinte sau sa sustina prezentari in afara programului stiintific.

Cerinte obligatorii de scriere a REZUMATULUI conform Template Word Rezumat.

Rezumatele lucrarilor acceptate de Comitetul Stiintific vor fi publicate in volumul care va fi pus la dispozitia participantilor la simpozion. Volumul va avea ISSN si va putea fi citat ca publicatie oficiala. Toate rezumatele care nu respecta cerintele impuse vor fi retrimise autorilor.

 • Se vor prezenta lucrari originale, nepublicate pana la data simpozionului.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase lucrari.
 • Conferintele plenare vor fi prezentate de personalitati ale chimiei din Romania si din strainatate.
 • Mediatizarea se va face in presa si la radio.
 • Limba oficiala a simpozionului este limba engleza.
 • Toate lucrarile vor fi recenzate de catre o Comisie formata din membri ai Comitetului Stiintific, care isi rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge lucrarile si de a decide asupra formatului de prezentare (Comunicare orala sau Poster).
 • Dintre lucrarile transmise in extenso, se vor selecta cele mai valoroase ce vor fi considerate pentru publicare intr-o revista cotata ISI.

Inscrierile la PRIOCHEM-XIII-2017 se fac on-line pe http://priochem.icechim.ro/.

TAXA DE PARTICIPARE se va plati:
in contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001 deschis la B.C.R. sector 6, cu specificatia “Taxa participare Simpozion PRIOCHEM–XIII“. Dovada platii si numele participantilor pentru care s-a platit se va transmite prin posta/fax/e-mail sau
la Secretariatul Simpozionului, in zilele de desfasurare;

Valoarea taxei de participare este de 150 lei/lucrare; pentru studenti (necesita dovada) taxa de participare va fi de 50 lei/lucrare. In taxa de participare sunt incluse programul si volumul de rezumate, pe suport electronic.

TERMENE LIMITA

01.06.2017 Prima Circulara a simpozionului.

10.09.2017 - Trimiterea Talonului de inregistrare si a rezumatului

20.09.2017 - Notificarile de acceptare a lucrarilor

COMITETUL STIINTIFIC

Prof. Jean- Francois CHAILLAN- Universitatea de Sud din Toulon Var, FRANTA

Dr. Gregorio CRINI - Universitatea Bourgogne–Franche-Comté, FRANTA

Dr. Mihaela DONI - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA

Prof. Dr. Alina DUDKOWIAK - Universitatea de Tehnologie, Institutul de Fizica Moleculara, Poznan, POLONIA

Mag. Dr. Hab. Patricia ENGEL - Universitatea de Educatie Continua, Krems, AUSTRIA

Prof. Dr. Keriman GUNAYDIN - Universitatea Istanbul, Istanbul, TURCIA

Prof. Dr. Elena GUTUUnversitatea Agrara de Stat din MOLDOVA, Chisinau, REPUBLICA MOLDOVA

Dr Andrew J Hall - Universitatile din Greenwich si Kent, Facultatea de Farmacie Medway, MAREA BRITANIE

Prof. Dr. Rodica-Mariana ION - ICECHIM, Bucharest, ROMANIA

Prof. Dr. Kiril KREZHOV - Institutul de Cercetari Nucleare si Energie Nucleara, Sofia, BULGARIA

Prof. Dr. Tebello NYOKONG- Universitatea Rhodes, Grahamstown, AFRICA DE SUD

Dr. Florin OANCEA - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA

Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN - Universitatea de Sud, Toulon Var, FRANTA

Prof. Dr. Stefan ROBU - Academia de Stiinte, Chisinau, REPUBLICA MOLDOVA

Prof. Dr. Mircea TEODORESCU - Universitatea Politehnica, Bucuresti, ROMANIA

Dr. Sanda VELEA - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA

COMITETUL DE ORGANIZARE

Mat. Octavian FRANGU

Dr. Ing. Raluca IANCHIS

Dr. Ing. Malina AVRAM

Dr. Chim. Radu Claudiu FIERASCU

Dr. Ing. Emilia OPRESCU

Dr. Ing. Tanta Verona IORDACHE

COMITETUL TEHNIC

Ing. Nelu ION

Ing. Nicolae TANASE

Ec. Mihaela ALMASEANU

Master-Ec. Georgiana MIHALEA

Ing. Maria GRIGORESCU

Ec. Liliana ILIE

Ec. Ion NICOLAE

CONTACT

Tel: 021-316.30.77; fax: 021-312.34.93; e-mail:relatiipublice@icechim.ro

Romania, Bucuresti, sect. 6, Splaiul Independentei, nr. 202, cod postal 060021

INCDCP-ICECHIM cauta parteneri IMM in cadrul Programului "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare"

14.04.2016

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti (INCDCP-ICECHIM) este interesat in crearea si dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri, pentru proiecte care urmeaza sa se lanseze in 2016 in cadrul Programului PNCDI III, Programul 2, Subprogramul 2.1 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare":

 • Transfer la operatorul economic - proiecte pentru cresterea competitivitatii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizatiilor de cercetare si transferul acestor rezultate catre piata

 • Cecuri de inovare - proiecte pentru sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata.

 • Transfer de cunoastere la agentul economic - proiecte pentru cresterea performantei si competitivitatii agentilor economici prin utilizarea expertizei existente in universitati / INCD-uri in vederea asimilarii, dezvoltarii, imbunatatirii si optimizarii tehnologiilor moderne achizitionate de catre agentii economici.

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4369/Subprogramul-21-Competitivitate-prin-cercetare-dezvoltare-si-inovare.html

Domeniile pentru care se solicita colaborare sunt domeniile de specializare inteligenta:

 • BIOECONOMIE - valorificare subproduse agro-industriale (tescovina, borhot, paie si pleava, sub-produse apicole, drojdie, substrat epuizat ciuperci, zer s.a.) si implementarea unor solutii tehnologice inovative de (bio)procesare pentru recuperarea si/sau formarea de componente cu valoare adaugata utilizate pentru (bio)produse cerute de piata;

 • ENERGIE/MEDIU - protectia mediului si gestionarea durabila a resurselor (biocombustibili si aditivi pentru combustibili clasici, solventi ecologici; derivati ai acizilor grasi cu utilizari speciale; saruri ale acizilor grasi, glicerina si derivati; extracte din plante obtinute prin metode clasice sau neconventionale); biotehnologii pentru protectia si remedierea solului;

 • ECO-NANO-TEHNOLOGII si MATERIALE AVANSATE - hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganti pentru poliuretani; polimerizare in sisteme disperse; compozite si nanocompozite polimerice cu proprietati speciale, catalizatori organo-metalici si oxidici utilizati in polimerizare; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET); polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea si degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere si hidroizolatii, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili.

INCDCP-ICECHIM organizeaza cea de-a 11 editie a simpozionului international PRIOCHEM

23.07.2014

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM are deosebita placere de a va invita sa participati la cea de-a XI-a editie a

Simpozionului International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM

Bucuresti, 29 - 30 Octombrie 2015


Loc desfasurare: sediul ICEHIM (Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.202, sector 6)


Data limita de inscriere: 30 Septembrie 2015 (Trimiterea Talonului de înregistrare şi a rezumatului)


Sectiunile simpozionului:


1. Bioresurse şi biomateriale
2. Ingineria mediului şi protecţia patrimoniului cultural
3. Materiale multifuncţionale şi nanocompozite
4. Petrochimie şi Inginerie chimica
5. Sectiunea doctoranzilor
Informatii complete legate de Comitetele Stiintific si Tehnic, conditiile de tehnoredactare ale rezumatului, taxa de participare regasiti pe www.priochem.icechim.ro

Contact
Tel: 021-316.30.77
E-mail: relatiipublice@icechim.ro
Vizitaţi site-ul nostru: www.icechim.ro

Utilizarea avansata a CO2 de la cos

14.02.2012

ICECHIM a inceput aplicarea unui proiect de captare si folosire ingenioasa a bioxidului de carbon de la CET Vest din Bucuresti. Proiectul presupune captarea de la cos a bioxidului de carbon, racirea acestuia si utilizarea pentru alimentarea mediului necesar fotosintezei unor microalge. Cultura de microalge care se dezvolta va fi ‘recoltata’ si poate fi utila in mai multe feluri: poate fi prelucrata pana la obtinerea biocarburantului de generatia a 2-a pentru avioane, poate fi folosita pentru obtinerea unor pigmenti deosebit de pretiosi, folositi in terapia cancerului sau poate fi folosita pentru obtinerea beta-carotenului.

Proiectul derulat de ICECHIM este finantat prin programul european LIFE. Rezultatul proiectului ar putea fi multiplicat ulterior. Acest proiect demonstrativ, care se bazeaza pe un brevet inregistrat la OSIM, va fi realizat de ICECHIM mai intai in propriile laboratoare, apoi ‘ridicat la scara’ si construit langa una din unitatile de termoficare ale ELCEN – a fost aleasa CET Vest pentru ca are spatiul necesar pentru bioreactorul in care vor ‘creste’ microalgele langa cos.

Cercetatorii de la ICECHIM au optat pentru captarea bioxidului de carbon de la o centrala care foloseste gaze naturale. Continutul de gaze la gura cosului este de 7-8% si exista foarte putine impuritati (cum ar fi compusii de sulf care rezulta din arderea pacurei, de exemplu) care sa necesite filtrari (si consum energetic suplimentar). De altfel, una din preocuparile permanente in proiect este minimizarea consumului de energie. Bioxidul de carbon va hrani microalgele aflate intr-un bioreactor. In laboratoarele ICECHIM se lucreaza acum cu un bioreactor de 200 de litri – il aveti in imagine mai jos, fotografiat in timpul unor teste care urmaresc variatiile de productivitate a culturii algale la lumina cu diverse lungimi de unda (culori). La CET Vest se va instala un bioreactor de 12.000 de litri, care va fi realizat dupa un concept original romanesc brevetat. Cultivarea algelor in acest bioreactor va incepe in 2013.

Conform calculelor cercetatorilor de la ICECHIM, sunt necesare 2 kg de CO2 pentru a se obtine 1 kg de biomasa algala. Algele din bioreactor vor fi schimbate la fiecare 6 luni. S-a optat pentru alge, pentru ca au o productivitate mare, care depaseste de 15 ori cea mai buna productie terestra obtinuta pe aceeasi suprafata. Totusi, pretul uleiului algal care va fi obtinut din prelucrarea biomasei recoltate, din care apoi se obtine biocarburant este inca mare (aproximativ 5 euro/kg, fata de ceva mai mult de 1 euro/kg la pompa), de aceea cercetatorii se orienteaza si spre posibila obtinene din masa algala a unor produse cu valoare mare, cum sunt pigmentii folositi in tratamentul cancerului sau beta-carotenul care se utilizeaza, de exemplu, pentru colorarea carnii de somon.

Prin acest proiect, Romania cerceteaza ambele variante de sechestrare a carbonului – cea prin care bioxidul de carbon este pur si simplu stocat in subteran, inmagazinat in zacaminte epuizate – cum este proiectul GETICA , realizat de un consortiu condus de ISPE - si acest proiect, care urmareste prelucrarea naturala a bioxidului de carbon (fotosinteza) si obtinerea unor substante utile.

 

BIORES

14.02.2012

Institutul  Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM
0060021 Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 202,
Telefon 021-315-3299, fax 021-312-3493, www.icechim.ro


COMUNICAT DE PRESA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti a finalizat în cursul lunii noiembrie 2011 implementarea proiectului “DEZVOLTAREA  DEPARTAMENTULUI   DE BIORESURSE   PRIN  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  DE  C- D (BIORES)”.

Proiectul în valoare de 4.200.000 lei a fost finanţat de Guvernul României prin ANCS-programul CAPACITĂŢI, având ca principal obiectiv strategic dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii Departamentului Bioresurse prin înfiinţarea a 4 noi laboratoare: BIOCOMBUSTIBILI, BIOPRODUSE, LABORATOR DE EXTRACŢIE, LABORATOR TESTE ŞI MĂSURĂTORI.

Prin utilizarea fondurilor alocate au fost achiziţionate echipamente de cercetare de ultimă generaţie:
- GS-MS/MS triplu quad, model BUNDLE-11-134 (Agilent Technology)
- LC-MS/TOF, model 6224 (Agilent Technology)
- Sistem de extracţie supercritic -  INC. SFT - 150 SFE SYSTEM
- Fotobioreactor -  (Phyta Platform, Culturing Solutions)
- Liofilizator Martin Christ -  Alpha 1-2 plus
- Fermentator de laborator Tip  RALF, 5L (Bioengineering)
- Rotavapor  (Hei-VAP Precision Heidolph)
- Distilator - FiStreem Calipso
- Centrifugă de laborator - Eppendorf
- Centrifuga separatoare (GEA Westfalia)
- Autoclava de laborator (BŰCHI A.G.)
- Autoclavă (reactor tubular hidrogenare)  (Parr)
- Cameră climatizare – Sanyo
- Incubator tip shaker - Innova 42

Infrastructura Departamentului Bioresurse realizată cu sprijinul financiar al ANCS prin proiectul Capacităţi poate fi pusă la dispoziţia studenţilor din anii terminali, masteranzilor şi doctoranzilor de la facultăţile tehnice de profil, pe baza unor contracte de colaborare/convenţii.

              

Secretariatul INCDCP-ICECHIM

Articole

ICECHIM-Filiala Călăraşi la al doilea eveniment interrergional BIOREGIO

18.12.2017

În perioada 28 – 29 noiembrie, ADR Sud Muntenia şi IRIDEX GROUP PLASTIC au participat în calitate de stakeholderi alături de INCDCP-ICECHIM Filiala Călăraşi la cel de-al doilea eveniment interregional organizat în Castilla-La Mancha, Spania, în cadrul proiectului BIOREGIO – „Regional circular economy models and best available technologies for biological streams”   ttps://wwwinterregeurope.eu/bioregio/,  #BIOREGIOproject.

Proiectul  face parte din programul INTERREG EUROPE, este condus de Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lahti- Finlanda şi reuneşte 8 parteneri din 6 regiuni europene (din Finlanda, Franţa, Spania, Slovacia, Grecia şi România) care îşi propun stimularea economiei circulare regionale a fluxurilor organice prin schimbul de experienţă privind cele mai bune tehnologii şi modele de cooperare disponibile.

Programul evenimentului a cuprins prezentări ale insrumentelor de politică regională în domeniul valorificării fluxurilor organice, mese rotunde, ateliere tematice, prezentări de bune practici din regiunea Castilia La Mancha şi vizite în teren legate de managementul deşeurilor şi bioeconomia circulară.

Au fost vizitate şi prezentate obiective representative în domeniu:

 - instalaţia pilot de biorafinare prin tehnologii avansate Clamber Plant din Puertollano realizată în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene cu două linii principale: o unitate care valorifică biomasa lignocelulozică pentru obţinerea de bioproduse (bioplastice, biocombustibili) şi o unitate de valorificare a biomasei umede bazată pe un sistem de digestie anaerobă pentru obţinerea biogazului, hidrogenului, acizilor graşi volatili şi a biofertilizatnţilor.

- instalaţii de tratare a deşeurilor cu tehnologii de ultimă generaţie:  

 • Castellano Manchega de Limpiezas  (Madridejos)
 •  
 • Ecoparque (Toledo)

Vizita în Castilla la Mancha a reprezentat pentru toţi participanţii o experienţă deosebit de interesantă şi utilă pentru stimularea bioeconomiei circulare.

BIOREGIO la evenimentul de matchmaking organizat de ECOIND, oportunitati pentru crearea de parteneriate in domeniul gestionarii deseurilor

14.02.2012

Pe data de 23 mai 2018, INCDCP-ICECHIM Filiala Calarasi a participat la evenimentul de matchmaking cu tema "Realitati si perspective privind utilizarea potentialului de cercetare-dezvoltare-inovare al INCD-urilor in domeniul gestionarii deseurilor". Evenimentul a reunit reprezentanţi ai ministerelor, autorităţi publice, institute CDI, universităţi, asociaţii profesionale şi agenţi economici interesaţi de domeniul gestionării deşeurilor care si-au propus sa identifice modalitati practice de punere in aplicare a PLANULUI NATIONAL de GESTIONARE a DESEURILOR prin crearea de parteneriate.

Cu această ocazie, INCDCP-Icechim Filiala Calarasi a prezentat bunele practici privind gestionarea deşeurilor organice municipale din Finlanda, Spania si Grecia identificate în cadrul proiectului BIOREGIO https://www.interregeurope.eu/bioregio/ .

BIOREGIO este un proiect de tip Interreg Europe care reuneşte 8 parteneri din 6 regiuni (Finlanda, Spania, Grecia, Romania, Slovacia si Franta) cu experienţă şi entuziasm pentru a stimula economia circulară regională a fluxurilor organice.

Parteneriat

INCDCP-ICECHIM cauta parteneri IMM pentru "PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATIVA"

11.02.2013

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti (INCDCP-ICECHIM) este interesat in crearea si dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri pentru proiecte din cadrul Programului PARTENERIATE, Subprogramul “PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATIVA” care urmeaza sa se lanseze in 2013.  Programul urmareste cresterea competitivitatii cercetarii-dezvoltarii prin dezvoltarea de solutii la probleme de interes socio-economic, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative, realizate in parteneriate intre organizatii de cercetare si intreprinderi (valoarea maxima pentru un proiect este de 4.500.000 lei, din care cel putin 15% reprezinta contributie financiara privata).

Domeniile pentru care se solicita colaborare sunt:

  Bioresurse: Recuperarea, reciclare si valorificare subproduse; Protectia mediului si gestionarea durabila a resurselor (biocombustibili si aditivi pentru combustibili clasici, solventi ecologici; derivati ai acizilor grasi cu utilizari speciale; saruri ale acizilor grasi, glicerina si derivati; extracte din plante obtinute prin metode clasice sau neconventionale)
 
  Biotehnologii: obtinere de produse biologic active; biotehnologii pentru protectia si remedierea solului
 
  Sinteze polimeri, modificare polimeri, elastomeri: catalizatori organo-metalici si oxidici utilizati in polimerizare, hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganti pentru poliuretani; polimerizare in sisteme disperse; compozite si nanocompozite polimerice cu proprietati speciale; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET), reologia polimerilor, caracterizare polimeri si compozite; polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea si degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere si hidroizolatii, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili
 
  Produse agrochimice: fertilizanti, formulari ecologice, performante pentru produse destinate protectiei plantelor
 
  Tehnologie Chimica si Petrochimica: detergenti si produse de spalare; substante tensioactive si intermediari specifici; produse organice de baza din resurse petrochimice; produse auxiliare industriale; materiale colorante si intermediari specifici; catalizatori.

ICECHIM CAUTA AGENTI ECONOMICI CARE SA VALORIFICE REZULTATELE CERCETARII

15.02.2012

ICECHIM pune la dispozitia agentilor economici rezultatele cercetarii prin licentierea acestora. Cautam parteneri seriosi care sunt interesati sa puna in aplicare pe scara larga rezultatele cercetarii noastre, rezultate brevetate si premiate in cadrul evenimentelor stiintifice din tara si din afara.

Printre inventiile noastre le mentionam pe cele mai importante, care au, consideram noi, aplicabilitate imediata si cautare pe o piata mare:

1. COMPOZITIE SI PROCEDEU DE TRATARE, RESTAURARE CHIMICA SI DEZINFECTIE BIOLOGICA A SUPRAFETEI HARTIEI ISTORICE CU NANOPARTICULE DE HIDROXIAPATITA

2. COMPOZITIE SI PROCEDEU PENTRU OBTINEREA DE NANOCOMPOZITE PE BAZA DE EVA PENTRU AMBALAJE ALIMENTARE

3. COMPOZITII BIOCIDE PENTRU REABILITAREA FATADELOR   BIODETERIORATE ALE EDIFICIILOR DE PIATRA SI ZIDARIE VECHE

4. COMPOZIŢIE DE ULEI HORTICOL

5. FLUID DE PRELUCRARE CU PROPRIETATI TRIBOLOGICE AVANSATE

6. LICHID DE UNGERE SI RACIRE CU CAPACITATE DE RACIRE RIDICATA

7. BANDA ADEZIVA PENTRU PROTECTIA ANTICOROSIVA SI ELECTRICA A CONDUCTELOR METALICE

8. MATERIAL POLIMERIC RECUPERAT DIN AMBALAJE PROVENIND DE LA PRODUSE TOXICE UTILIZAT LA  IZOLAREA CONDUCTELOR DE GAZ METAN.

9. PLASTIFIANTI OLIGOESTERICI PENTRU PVC SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTORA DIN DESEURI DE POLIETILENTEREFTALAT (PET)

10. PROCEDEU DE OBTINERE A CONDUCTELOR METALICE CU PROTECTIE ANTICOROZIVA PE BAZA DE POLIETILENA SI CONDUCTA ASTFEL OBTINUTA

11. UTILIZAREA PORFIRINEI TETRASULFONATE IN FABRICAREA UNUI AGENT FOTOSENSIBILIZATOR PENTRU TERAPIA DERMATOLOGICA

Acestea sunt doar cateva din inventiile noastre. Pentru informatii suplimentare legate de oricare dintre ele sau de altele nementionate mai sus asteptam sa ne contactati.