INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM - Bucuresti - Produse, oferte, noutăţi

Știri

ICECHIM este partener in cadrul proiectului BIOREGIO

acum 24 zile

În data de 29.03.2017 la sediul INCDCP ICECHIM din Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti, ora 10.30, va avea loc o întâlnire cu actori interesaţi în valorificarea produselor secundare (sub-produse) din agro-industrii prin bioeconomia circulară.

Evenimentul îşi propune să reunească reprezentanţi ai administraţiei publice, agenţi economici, operatori de servicii de utilităţi publice şi reciclatori cu scopul de a dezbate problemele legate de reutilizarea materiilor organice, reducerea deşeurilor alimentare şi valorificarea potenţialului de biomasă şi bioproduse.

Vor fi trecute în revistă principalele instrumente de finanţare existente la nivel naţional (POR, POC, POIM, PNDR) cu gradul de accesare şi se vor analiza principalele obstacole în calea realizării investiţiilor pentru o bioeconomie circulară (de ex. instalaţii de biogaz, platforme de compostare), precum şi eventualele posibilităţi de a îmbunătăţi aceste instrumente în viitor.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului BIOREGIO care îşi propune să analizeze cele mai bune practici existente în acest domeniu şi să faciliteze schimbul de experienţă între factorii implicaţi din cele şase ţări participante (Finlanda, Spania, Slovacia, Grecia, România, Franţa).

 

Simpozion international "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", editia a 12-a, 27-28 octombrie 2016

acum 9 luni

PRIORITATILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA?

Editia a XII - a

ROMANIA - Bucuresti - 27 - 28 octombrie 2016

Comitetul Stiintific al simpozionului international PRIOCHEM, va invita sa participati la editia a XII-a, care va avea loc la sediul ICECHIM, din Bucuresti, sect. 6, Splaiul Independentei, nr. 202.

SECTIUNILE SIMPOZIONULUI: Indicativ

Bioresurse si biomateriale 1 - BB

Ingineria mediului si protectia patrimoniului cultural 2 - IMPPC

Materiale multifunctionale si nanocompozite 3 - MMN

Petrochimie si inginerie chimica 4 - PIC

Sectiunea studentilor 5 - SS

COMITETUL STIINTIFIC (Comitetul de program)

Dr. Ing. Sanda VELEA - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA - Presedinte

Prof. Dr. Hugues BRISSET de la Universitatea de Sud din Toulon Var, FRANTA

Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN, Universite du Sud Toulon-var, France

Prof. Dr. Yves BLACHE, Universite du Sud Toulon-var, France

Prof .Dr. Catherine BRANGER, Universite du Sud Toulon var France

Mag. Dr. Hab. Patricia ENGEL - Universitatea de Educa?ie Continua Krems, AUSTRIA

Prof. Dr. Alina DUDKOWIAK - Universitatea de Tehnologie, Moleculara Fizica, Institutul de Fizica, POLONIA

Prof. Dr. Nyokong TEBELLO - Universitatea Rhodes, Depart. Chimie, Grahamstown 6140, AFRICA DE SUD

Prof. Dr. Keriman GUNAYDIN - Universitatea Istanbul, Istanbul, TURCIA

Prof. Dr. Kiril KREZHOV - Institutul de Cercetari Nucleare si Energie Nucleara, Sofia, BULGARIA

Prof. Dr. Mircea TEODORESCU - Universitatea Politehnica, Bucuresti, ROMÂNIA

Prof. Dr. Elena GUTU - Universitatea Agrara de Stat din MOLDOVA

Prof. Dr. Stefan ROBU - Academia de Stiinte, Chisinau, MOLDOVA

Prof. Dr. Ing. Rodica ION - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA

Dr. Biochim. Florin OANCEA - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA

Dr. Ing. Dan DONESCU - ICECHIM, Bucuresti, ROMANIA

COMITETUL DE ORGANIZARE

Dr. Ing. Sanda VELEA - Director General

Prof. Dr. Ing. Rodica ION - Presedintele Consiliului Stiintific

Dr. Biochim. Florin OANCEA - Director Stiintific

Mat. Octavian FRANGU - Director Tehnic

Ec. Constantin TOADER - Director Economic

Ing. Ana Maria POPILIAN - Director CTT

Dr. Ing. Andrei SÂRBU - Sef de echipa

Dr. Ing. Zina VULUGA - Sef de echipa

Dr. Luiza JECU - Lider echipa cercetare

Dr. Ing. Cristian PETCU - Lider echipa cercetare

Dr. Ing. Luminita WAGNER - Lider echipa cercetare

Dr. Ing. Doina DIMONIE - Lider echipa cercetare

Ing. Maria GRIGORESCU - Sef Compartiment Monitorizare Proiecte

Ec. Liliana ILIE - Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Ec. Ion NICOLAE - Sef Serviciu Aprovizionare - Administrativ

COMITETUL TEHNIC

Ing. Nelu ION - Specialist Inovare, Compartiment Proprietate Industriala

Ing. Nicolae TANASE - Specialist IT, Compartimentul IT

Ec. Mihaela ALMASEANU - Specialist Relatii Publice, Compartimentul Marketing

Master-Ec. Georgiana MIHALEA - Specialist Marketing, Compartimentul Marketing

PROGRAMUL STIINTIFIC al simpozionului va cuprinde: Conferinte plenare, Comunicari orale; Sesiuni de postere: mini-prezentari si afisaj; Mese rotunde; Workshop-uri (Ateliere de lucru); Vizite in laboratoare; Expozitii

COMUNICARILE ORALE

Prezentarile Comunicarilor Orale este recomandat sa se incadreze in 10-12 minute, luand in considerare si timpul alocat intrebarilor si discutiilor din sala. Ordinea prezentarilor, stabilita de Comitetul Stiintific, va fi conform Programului si Orarului.

POSTERELE

Posterele acceptate de Comitetul Stiintific (programate) se vor afisa in Holurile de la parter de catre autori. La aceasta editie se va tine o mini-prezentare a posterelor selectate, care va dura 5 minute, inclusiv timpul alocat pentru comentarii si discutii.

Dimensiunile maxime pentru poster sunt: 90 cm latime si 110 cm inaltime. Prinderea posterelor se va face cu banda dublu-adeziva, pusa la dispozitie de organizatori. Numarul din Program al posterului corespunde numarului inscris pe panou. Montarea posterelor va incepe in data de 26 octombrie, de la ora 9:00 si se va termina in prima zi a simpozionului, respectiv 27 octombrie, inainte de ora inceperii Deschiderii Oficiale!

PROGRAMUL si ORARUL se vor afisa pe www.icechim.ro si pe priochem.icechim.ro la 5 (cinci) zile de la inchiderea inscrierilor, timp in care Comitetul Stiintific va evalua lucrarile si stabili programul prezentarii lor

EXPOZITII

Vor fi invitate firme/organizatii care sa se prezinte sau sa sustina conferinte in afara programului stiintific.

Cerinte obligatorii de scriere - structura - a REZUMATULUI

Rezumatul va fi redactat in limba engleza, in Microsoft Office Word. Formatul paginii: A4, margini de 2,5 cm, corp 12, font Times New Roman, conform Template Word Rezumat.

1. Rezumatul trebuie sa ocupe maxim o pagina A4.

2. Rezumatele lucrarilor acceptate de Comitetul Stiintific vor fi publicate in volumul care va fi pus la dispozitia participantilor la simpozion. Volumul va avea ISSN si va putea fi citat ca publicatie oficiala.

 • Se vor prezenta lucrari originale, nepublicate pana la data simpozionului.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase lucrari.
 • Conferintele plenare vor fi prezentate de personalitati ale chimiei din Romania si din strainatate.
 • Mediatizarea se va face in presa si la radio.
 • Limba oficiala a simpozionului este limba engleza.
 • Toate lucrarile vor fi recenzate de catre o Comisie formata din membri ai Comitetului Stiintific, care isi rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge lucrarile si de a decide asupra formatului de prezentare (Comunicare orala sau Poster).
 • Dintre lucrarile transmise in extenso, se vor selecta cele mai valoroase ce vor fi transmise spre publicare intr-o revista cotata ISI.

Inscrierile la PRIOCHEM-XII-2016 se fac DOAR on-line pe priochem.icechim.ro si pe www.icechim.ro, la Anuntul corespunzator Simpozionului.

In vederea participarii, va rugam sa completati integral Talonul de participare.

TAXA DE PARTICIPARE se va plati:

in contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001 deschis la B.C.R. sector 6, cu specificatia ?Taxa participare Simpozion PRIOCHEM?XI?. Dovada platii si numele participantilor pentru care s-a platit se va transmite prin posta / fax / e-mail
sau
la Secretariatul Simpozionului, in zilele de desfasurare;

100 lei / persoana; pentru studenti (necesita dovada) se aplica o reducere de 50%.

In taxa de participare sunt incluse programul si volumul de rezumate, pe suport electronic.

TERMENE LIMITA

30 septembrie - Trimiterea Talonului de inregistrare si a rezumatului

CONTACT

Tel: 021-316.30.77; fax: 021-312.34.93; e-mail: marketing@icechim.ro / relatiipublice@icechim.ro

Romania, Bucuresti, sect. 6, Splaiul Independentei, nr. 202, cod postal 060021

INCDCP-ICECHIM cauta parteneri IMM in cadrul Programului "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare"

14.04.2016

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti (INCDCP-ICECHIM) este interesat in crearea si dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri, pentru proiecte care urmeaza sa se lanseze in 2016 in cadrul Programului PNCDI III, Programul 2, Subprogramul 2.1 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare":

 • Transfer la operatorul economic - proiecte pentru cresterea competitivitatii mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizatiilor de cercetare si transferul acestor rezultate catre piata

 • Cecuri de inovare - proiecte pentru sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata.

 • Transfer de cunoastere la agentul economic - proiecte pentru cresterea performantei si competitivitatii agentilor economici prin utilizarea expertizei existente in universitati / INCD-uri in vederea asimilarii, dezvoltarii, imbunatatirii si optimizarii tehnologiilor moderne achizitionate de catre agentii economici.

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4369/Subprogramul-21-Competitivitate-prin-cercetare-dezvoltare-si-inovare.html

Domeniile pentru care se solicita colaborare sunt domeniile de specializare inteligenta:

 • BIOECONOMIE - valorificare subproduse agro-industriale (tescovina, borhot, paie si pleava, sub-produse apicole, drojdie, substrat epuizat ciuperci, zer s.a.) si implementarea unor solutii tehnologice inovative de (bio)procesare pentru recuperarea si/sau formarea de componente cu valoare adaugata utilizate pentru (bio)produse cerute de piata;

 • ENERGIE/MEDIU - protectia mediului si gestionarea durabila a resurselor (biocombustibili si aditivi pentru combustibili clasici, solventi ecologici; derivati ai acizilor grasi cu utilizari speciale; saruri ale acizilor grasi, glicerina si derivati; extracte din plante obtinute prin metode clasice sau neconventionale); biotehnologii pentru protectia si remedierea solului;

 • ECO-NANO-TEHNOLOGII si MATERIALE AVANSATE - hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganti pentru poliuretani; polimerizare in sisteme disperse; compozite si nanocompozite polimerice cu proprietati speciale, catalizatori organo-metalici si oxidici utilizati in polimerizare; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET); polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea si degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere si hidroizolatii, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili.

INCDCP-ICECHIM organizeaza cea de-a 11 editie a simpozionului international PRIOCHEM

23.07.2014

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM are deosebita placere de a va invita sa participati la cea de-a XI-a editie a

Simpozionului International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM

Bucuresti, 29 - 30 Octombrie 2015


Loc desfasurare: sediul ICEHIM (Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.202, sector 6)


Data limita de inscriere: 30 Septembrie 2015 (Trimiterea Talonului de înregistrare şi a rezumatului)


Sectiunile simpozionului:


1. Bioresurse şi biomateriale
2. Ingineria mediului şi protecţia patrimoniului cultural
3. Materiale multifuncţionale şi nanocompozite
4. Petrochimie şi Inginerie chimica
5. Sectiunea doctoranzilor
Informatii complete legate de Comitetele Stiintific si Tehnic, conditiile de tehnoredactare ale rezumatului, taxa de participare regasiti pe www.priochem.icechim.ro

Contact
Tel: 021-316.30.77
E-mail: relatiipublice@icechim.ro
Vizitaţi site-ul nostru: www.icechim.ro

Utilizarea avansata a CO2 de la cos

14.02.2012

ICECHIM a inceput aplicarea unui proiect de captare si folosire ingenioasa a bioxidului de carbon de la CET Vest din Bucuresti. Proiectul presupune captarea de la cos a bioxidului de carbon, racirea acestuia si utilizarea pentru alimentarea mediului necesar fotosintezei unor microalge. Cultura de microalge care se dezvolta va fi ‘recoltata’ si poate fi utila in mai multe feluri: poate fi prelucrata pana la obtinerea biocarburantului de generatia a 2-a pentru avioane, poate fi folosita pentru obtinerea unor pigmenti deosebit de pretiosi, folositi in terapia cancerului sau poate fi folosita pentru obtinerea beta-carotenului.

Proiectul derulat de ICECHIM este finantat prin programul european LIFE. Rezultatul proiectului ar putea fi multiplicat ulterior. Acest proiect demonstrativ, care se bazeaza pe un brevet inregistrat la OSIM, va fi realizat de ICECHIM mai intai in propriile laboratoare, apoi ‘ridicat la scara’ si construit langa una din unitatile de termoficare ale ELCEN – a fost aleasa CET Vest pentru ca are spatiul necesar pentru bioreactorul in care vor ‘creste’ microalgele langa cos.

Cercetatorii de la ICECHIM au optat pentru captarea bioxidului de carbon de la o centrala care foloseste gaze naturale. Continutul de gaze la gura cosului este de 7-8% si exista foarte putine impuritati (cum ar fi compusii de sulf care rezulta din arderea pacurei, de exemplu) care sa necesite filtrari (si consum energetic suplimentar). De altfel, una din preocuparile permanente in proiect este minimizarea consumului de energie. Bioxidul de carbon va hrani microalgele aflate intr-un bioreactor. In laboratoarele ICECHIM se lucreaza acum cu un bioreactor de 200 de litri – il aveti in imagine mai jos, fotografiat in timpul unor teste care urmaresc variatiile de productivitate a culturii algale la lumina cu diverse lungimi de unda (culori). La CET Vest se va instala un bioreactor de 12.000 de litri, care va fi realizat dupa un concept original romanesc brevetat. Cultivarea algelor in acest bioreactor va incepe in 2013.

Conform calculelor cercetatorilor de la ICECHIM, sunt necesare 2 kg de CO2 pentru a se obtine 1 kg de biomasa algala. Algele din bioreactor vor fi schimbate la fiecare 6 luni. S-a optat pentru alge, pentru ca au o productivitate mare, care depaseste de 15 ori cea mai buna productie terestra obtinuta pe aceeasi suprafata. Totusi, pretul uleiului algal care va fi obtinut din prelucrarea biomasei recoltate, din care apoi se obtine biocarburant este inca mare (aproximativ 5 euro/kg, fata de ceva mai mult de 1 euro/kg la pompa), de aceea cercetatorii se orienteaza si spre posibila obtinene din masa algala a unor produse cu valoare mare, cum sunt pigmentii folositi in tratamentul cancerului sau beta-carotenul care se utilizeaza, de exemplu, pentru colorarea carnii de somon.

Prin acest proiect, Romania cerceteaza ambele variante de sechestrare a carbonului – cea prin care bioxidul de carbon este pur si simplu stocat in subteran, inmagazinat in zacaminte epuizate – cum este proiectul GETICA , realizat de un consortiu condus de ISPE - si acest proiect, care urmareste prelucrarea naturala a bioxidului de carbon (fotosinteza) si obtinerea unor substante utile.

 

BIORES

14.02.2012

Institutul  Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM
0060021 Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 202,
Telefon 021-315-3299, fax 021-312-3493, www.icechim.ro


COMUNICAT DE PRESA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti a finalizat în cursul lunii noiembrie 2011 implementarea proiectului “DEZVOLTAREA  DEPARTAMENTULUI   DE BIORESURSE   PRIN  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  DE  C- D (BIORES)”.

Proiectul în valoare de 4.200.000 lei a fost finanţat de Guvernul României prin ANCS-programul CAPACITĂŢI, având ca principal obiectiv strategic dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii Departamentului Bioresurse prin înfiinţarea a 4 noi laboratoare: BIOCOMBUSTIBILI, BIOPRODUSE, LABORATOR DE EXTRACŢIE, LABORATOR TESTE ŞI MĂSURĂTORI.

Prin utilizarea fondurilor alocate au fost achiziţionate echipamente de cercetare de ultimă generaţie:
- GS-MS/MS triplu quad, model BUNDLE-11-134 (Agilent Technology)
- LC-MS/TOF, model 6224 (Agilent Technology)
- Sistem de extracţie supercritic -  INC. SFT - 150 SFE SYSTEM
- Fotobioreactor -  (Phyta Platform, Culturing Solutions)
- Liofilizator Martin Christ -  Alpha 1-2 plus
- Fermentator de laborator Tip  RALF, 5L (Bioengineering)
- Rotavapor  (Hei-VAP Precision Heidolph)
- Distilator - FiStreem Calipso
- Centrifugă de laborator - Eppendorf
- Centrifuga separatoare (GEA Westfalia)
- Autoclava de laborator (BŰCHI A.G.)
- Autoclavă (reactor tubular hidrogenare)  (Parr)
- Cameră climatizare – Sanyo
- Incubator tip shaker - Innova 42

Infrastructura Departamentului Bioresurse realizată cu sprijinul financiar al ANCS prin proiectul Capacităţi poate fi pusă la dispoziţia studenţilor din anii terminali, masteranzilor şi doctoranzilor de la facultăţile tehnice de profil, pe baza unor contracte de colaborare/convenţii.

              

Secretariatul INCDCP-ICECHIM

Articole

Activitate ICECHIM

14.02.2012

ICECHIM activeaza de peste 60 de ani in domeniul cercetarii – dezvoltarii in chimie si petrochimie si are ca directii principale de cercetare cercetarile aplicative, cercetarile fundamentale de baza si orientate si cercetarile analitice.
Cercetarile aplicative se axeaza pe domeniile: valorificarea bioresurselor; nanoştiinţe şi nanomateriale; protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor; creşterea competitivităţii produselor industrial; retehnologizarea şi revitalizarea industriei chimice şi petrochimice româneşti şi recuperarea, reciclarea şi valorificarea subproduselor.
Cercetările fundamentale de bază şi orientate sunt realizate în scopul aprofundării şi creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniile: mecanisme de reacţie, cinetică, chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare, operaţii unitare, sonochimie.
Cercetările analitice sunt activităţi conexe şi implică:transferul tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanţă, marketing şi servicii în domeniul de profil; servicii de analize, teste şi încercări în cadrul laboratoarelor acreditate conf.ISO 17025; elaborare de strategii, studii de diagnoză şi prognoză în domeniul propriu de activitate; elaborare de norme şi standarde aliniate la sistemul de calitate intenaţional; asistenţă tehnică şi expertize tehnice de specialitate; dezvoltarea sistemului informaţional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date şi imagini, a modelării şi stimulării proceselor chimice şi petrochimice. Formare şi specializare profesională, de nivel mediu, în domeniul propriu de activitate.

Parteneriat

INCDCP-ICECHIM cauta parteneri IMM pentru "PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATIVA"

11.02.2013

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti (INCDCP-ICECHIM) este interesat in crearea si dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri pentru proiecte din cadrul Programului PARTENERIATE, Subprogramul “PROIECTE COLABORATIVE DE CERCETARE APLICATIVA” care urmeaza sa se lanseze in 2013.  Programul urmareste cresterea competitivitatii cercetarii-dezvoltarii prin dezvoltarea de solutii la probleme de interes socio-economic, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative, realizate in parteneriate intre organizatii de cercetare si intreprinderi (valoarea maxima pentru un proiect este de 4.500.000 lei, din care cel putin 15% reprezinta contributie financiara privata).

Domeniile pentru care se solicita colaborare sunt:

  Bioresurse: Recuperarea, reciclare si valorificare subproduse; Protectia mediului si gestionarea durabila a resurselor (biocombustibili si aditivi pentru combustibili clasici, solventi ecologici; derivati ai acizilor grasi cu utilizari speciale; saruri ale acizilor grasi, glicerina si derivati; extracte din plante obtinute prin metode clasice sau neconventionale)
 
  Biotehnologii: obtinere de produse biologic active; biotehnologii pentru protectia si remedierea solului
 
  Sinteze polimeri, modificare polimeri, elastomeri: catalizatori organo-metalici si oxidici utilizati in polimerizare, hibride polimerice organic-anorganice, nanocompozite polimerice, polimeri fluorurati, aromatici, filabili; ignifuganti pentru poliuretani; polimerizare in sisteme disperse; compozite si nanocompozite polimerice cu proprietati speciale; spume poliuretanice, adezivi, autoadezivi; reciclare polimeri (valorificare PET), reologia polimerilor, caracterizare polimeri si compozite; polimerizari stereospecifie, anionice, ionic-coordinative; nanocompozite pe baza de elastomeri, modificarea chimica a elastomerilor; stabilitatea si degradarea elastomerilor; modificarea bitumurilor pentru acoperiri rutiere si hidroizolatii, ambalaje ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili
 
  Produse agrochimice: fertilizanti, formulari ecologice, performante pentru produse destinate protectiei plantelor
 
  Tehnologie Chimica si Petrochimica: detergenti si produse de spalare; substante tensioactive si intermediari specifici; produse organice de baza din resurse petrochimice; produse auxiliare industriale; materiale colorante si intermediari specifici; catalizatori.

ICECHIM CAUTA AGENTI ECONOMICI CARE SA VALORIFICE REZULTATELE CERCETARII

15.02.2012

ICECHIM pune la dispozitia agentilor economici rezultatele cercetarii prin licentierea acestora. Cautam parteneri seriosi care sunt interesati sa puna in aplicare pe scara larga rezultatele cercetarii noastre, rezultate brevetate si premiate in cadrul evenimentelor stiintifice din tara si din afara.

Printre inventiile noastre le mentionam pe cele mai importante, care au, consideram noi, aplicabilitate imediata si cautare pe o piata mare:

1. COMPOZITIE SI PROCEDEU DE TRATARE, RESTAURARE CHIMICA SI DEZINFECTIE BIOLOGICA A SUPRAFETEI HARTIEI ISTORICE CU NANOPARTICULE DE HIDROXIAPATITA

2. COMPOZITIE SI PROCEDEU PENTRU OBTINEREA DE NANOCOMPOZITE PE BAZA DE EVA PENTRU AMBALAJE ALIMENTARE

3. COMPOZITII BIOCIDE PENTRU REABILITAREA FATADELOR   BIODETERIORATE ALE EDIFICIILOR DE PIATRA SI ZIDARIE VECHE

4. COMPOZIŢIE DE ULEI HORTICOL

5. FLUID DE PRELUCRARE CU PROPRIETATI TRIBOLOGICE AVANSATE

6. LICHID DE UNGERE SI RACIRE CU CAPACITATE DE RACIRE RIDICATA

7. BANDA ADEZIVA PENTRU PROTECTIA ANTICOROSIVA SI ELECTRICA A CONDUCTELOR METALICE

8. MATERIAL POLIMERIC RECUPERAT DIN AMBALAJE PROVENIND DE LA PRODUSE TOXICE UTILIZAT LA  IZOLAREA CONDUCTELOR DE GAZ METAN.

9. PLASTIFIANTI OLIGOESTERICI PENTRU PVC SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTORA DIN DESEURI DE POLIETILENTEREFTALAT (PET)

10. PROCEDEU DE OBTINERE A CONDUCTELOR METALICE CU PROTECTIE ANTICOROZIVA PE BAZA DE POLIETILENA SI CONDUCTA ASTFEL OBTINUTA

11. UTILIZAREA PORFIRINEI TETRASULFONATE IN FABRICAREA UNUI AGENT FOTOSENSIBILIZATOR PENTRU TERAPIA DERMATOLOGICA

Acestea sunt doar cateva din inventiile noastre. Pentru informatii suplimentare legate de oricare dintre ele sau de altele nementionate mai sus asteptam sa ne contactati.