SC Smart Security Systems SRL - Produse

Evaluator-de-Risc

Elaborarea analizei de risc la securitate fizică implică, în general parcurgerea următoarelor etape: - definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscul la securitate fizică al unităţii; - stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru; - identificarea surselor de risc