Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt, Piatra-Neamţ

Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt
Str. Lt. Draghiescu 4B
Piatra-Neamţ
Neamţ
0233/23.06.12
0233/23.05.13
ultima actualizare a fost cu mai mult de 6 luni în urmă

Descriere

Principalele activităţi ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ:
colectează contribuţiile la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care se colectează veniturile de către A.N.A.F.; înregistrează, actualizează datele referitoare la asiguraţi şi le comunică C.N.A.S.; utilizează toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond; controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în condiţiile legii; negociază, contractează şi decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru; asigură un sistem permanent de informare, consultanţă şi asistentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale.


Profil lung
Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înfiinţată în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 989/22.12.1998 şi funcţionează în baza Statutului propriu, ce respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de CAS Neamţ şi potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al cărei scop este garantarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de baza, în limita bugetului alocat.

Asigurarile sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii prin care oferim protectie pentru risc de îmbolnăvire, în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile legale, în conditiile utilizarii eficiente a Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate. Solidaritatea şi subsidiaritatea sunt principiile fundamentale ale asigurarilor sociale de sanatate, astfel oricare dintre noi poate fi în acelasi timp şi plătitor al contributiilor la sanatate, cât şi beneficiar al serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.
Cuvinte cheie:
Medicamente, Consultanţă, Dispozitive medicale, Servicii Farmaceutice, Casa de Asigurări de Sănătate, Colectează Venituri, Ocrotirea Sănătăţii, Contractează, Consiliul de Administrare, Decontează Serviciile medicale, Persoane Asigurate, Negociază, Asistentă
Publicaţi imagini

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt!

Împărtășește-ți experiența!