Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt, Piatra-Neamţ

Denumire:
Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt
Adresă:
Str. Lt. Draghiescu 4B
Localitate:
Piatra-Neamţ
Judeţ:
Neamţ
Telefon:
0233/23.06.12
Fax:
0233/23.05.13
Site:
E-mail:
Trimitere mesaj
Scrie o părere
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă | Aceasta e firma mea| Semnalaţi date incorecte

Site

Descriere

Principalele activităţi ale Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ:
colectează contribuţiile la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care se colectează veniturile de către A.N.A.F.; înregistrează, actualizează datele referitoare la asiguraţi şi le comunică C.N.A.S.; utilizează toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond; controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în condiţiile legii; negociază, contractează şi decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru; asigură un sistem permanent de informare, consultanţă şi asistentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale.

Publicaţi imagini

Profil lung
Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înfiinţată în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 989/22.12.1998 şi funcţionează în baza Statutului propriu, ce respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de CAS Neamţ şi potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ este o instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al cărei scop este garantarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de baza, în limita bugetului alocat.

Asigurarile sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii prin care oferim protectie pentru risc de îmbolnăvire, în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile legale, în conditiile utilizarii eficiente a Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate. Solidaritatea şi subsidiaritatea sunt principiile fundamentale ale asigurarilor sociale de sanatate, astfel oricare dintre noi poate fi în acelasi timp şi plătitor al contributiilor la sanatate, cât şi beneficiar al serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.

Cuvinte cheie:

Medicamente, Consultanţă, Dispozitive medicale, Servicii Farmaceutice, Casa de Asigurări de Sănătate, Persoane Asigurate, Asistentă, Ocrotirea Sănătăţii, Decontează Serviciile medicale, Negociază, Colectează Venituri, Consiliul de Administrare, Contractează

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Neamt!

Împărtășește-ți experiența!