Compania de APA Somes SA - Sucursala Dej

Denumire:
Compania de APA Somes SA - Sucursala Dej
Adresă:
Str. 1 Mai Nr. 1
Localitate:
405200 Dej
Judeţ:
Cluj
Telefon:
004-(0)-264-222.292
Site:
E-mail:
Trimitere mesaj
Scrie o părere
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă | Aceasta e firma mea| Semnalaţi date incorecte

Site

Descriere

2008 - La data de 19 Septembrie 2008 Compania de Apa SOMES devine unul dintre putinele Servicii Publice de profil din Romania certificate conform Sistemului Integrat de Calitate - Management, Mediu, Sanatate si Securitate ocupationala.
2007 - In Noiembrie, noul Contract de concesiune al serviciului este semnat intre "Asociaţia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa - ARDIBHST" in numele autoritatilor locale actionari ai societatii si Compania de Apa SOMES'
2006 - 1 Iulie - Compania de Apă SOMEŞ devine efectiv (primul) operator regional din România care deserveşte două judeţe Cluj şi Sălaj. În August demarează lucrările în cadrul componentei Cluj a programului SAMTID.
- În Noiembrie C.A.S.S.A. este licenţiată de A.N.R.S.C. ca operator regional. Primeşte Diploma locului I la capitolul Industrie categoria de profil Intreprinderi mari in Topul Firmelor membre ale Camerei de Comert Cluj.

Publicaţi imagini
Profil lung
2005 - 6 Ianuarie: ia naştere oficial COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. (C.A.S.S.A.). În data de 26 Ianuarie, prin modificarea statutului societăţii, Consiliul Judeţean stabileşte noii acţionari: Judeţele Cluj şi Sălaj prin Consiliile Judeţene, respectiv municipiile Dej, Gherla şi Zalău şi oraşele Huedin, Cehu Silvaniei, Şimleul Silvaniei şi Jibou, prin Consiliile locale. La 16 Februarie Consiliul Judeţean Cluj decide delegarea directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apă SOMEŞ. Urmează hotărâri similare ale celorlalte autorităţi judeţene şi locale acţionari ai companiei.
2004 - Regia adoptă Codul Etic al angajaţilor, primul de acest gen în serviciile publice de profil din România. Primeşte Licenţa de operare din partea ANRSC; Este aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare. La 17 Aprilie are loc ceremonia oficială de inaugurare a lucrărilor efective în cadrul ISPA, contractul C1. În luna Mai, R.A.J.A.C. Cluj câştigă locul I la ediţia a VI-a a Expo Apa Expoziţia Internaţională specializată în domeniul alimentărilor cu apă, canalizărilor şi epurării apelor uzate, organizată anual de Asociaţia Română a Apei cu standul ?Proiect ISPA Cluj.
În data de 23 Decembrie 2004, Consiliul Judeţean Cluj decide reorganizarea R.A.J.A.C. Cluj în societate pe acţiuni, el fiind iniţial acţionar unic.
2003 - Demarează lucrările în cadrului programului de Alimentare cu apă a Câmpiei Transilvaniei, etapa I şi se înregistrează un progres fizic de peste 5,3 km reţea pe tronsonul Apahida - Căianu. Sistemul zonal deserveşte 2 municipii (Cluj-Napoca şi Gherla) şi 22 de localităţi rurale.
2002 - Are loc recepţia lucrărilor Etapei a II-a de reabilitare, modernizare şi re-tehnologizare a Staţiei de Epurare a apelor uzate Cluj, care devine una dintre cele mai moderne din ţară. Se finalizează programul MUDP II.
Descriere limbă străină
2008 - September, SOMES Water becomes of of the few Public Services of it's kind in Romania to secure an Integrated Quality certification for Management, Environment, Occupational health and Safety.
2007 - In November, te new Service Lease Contract is signed between "Somes-Tisa Hydrographic Basin Infrastructure Development Regional Association" on behalf of the local authorities shareholders of the Company and SOMES Water'.
2006 - July 1st - SOMEŞ Water becomes effectively (the first) regional operator in Romania to service two counties Cluj and Sălaj. In August works are started within the SAMTID program - cluj component.
- In November, C.A.S.S.A. is licensed by A.N.R.S.C. as regional operator. Receives Cluj Chamber of Commerce Top Companies award in the category "Industry", group "Large companies".
2005 - January 6th:,?SOMEŞ? WATER COMPANY is officially established. Cluj County Council establishes the new shareholders: Sălaj County, the municipalities of Dej, Gherla and Zalău and the towns of Huedin, Cehu Silvaniei, Şimleul Silvaniei and Jibou. On February 16th Cluj County Council is granting SOMEŞ Water the direct management of the water supply and sewage public service. Similar decisions are adopted by the other shareholder public authorities.
2004 - The Company adopts the Ethical Code of its employees, the first one of this kind for the similar public services in Romania. Receives the Operating License from ANRSC. The Public Drinking Water Supply and Sewage Services Regulation is approved.
On April 17th, takes place the official inauguration ceremony of effective works within ISPA, C1 contract.
In May, R.A.J.A.C. Cluj. and its Project ISPA Cluj presentation is awarded the first place at the 6th edition of The Water Exhibit - the international fair specialized in the field of water supply, sewerage and waste water treatment, organized annually by the Romanian Water Association.

Cuvinte cheie:

Retele, Canalizare, Ape, Avize, Autorizatii, Epurare, Tratarea Apei, Epurarea Apelor Uzate, Contorizare, Sursa, Alimentări cu apă, Sursa de apa, Companie de apa, Tratari

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Compania de APA Somes SA - Sucursala Dej!

Împărtășește-ți experiența!