Universitatea Ovidius - Facultatea de Stiinte Economice, Constanţa

Denumire:
Universitatea Ovidius - Facultatea de Stiinte Economice
Adresă:
Aleea Universitatii Nr.1
Localitate:
Constanţa
Telefon:
0241-511040
Fax:
0241-511524
E-mail:
Trimitere mesaj
Scrie o părere
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă | Aceasta e firma mea| Semnalaţi date incorecte

Descriere

Evoluţia Facultăţii de Ştiinţe Economice este clară şi evidentă: de la aproximativ 100 de studenţi (în anul 1990-1991) s-a ajuns la 4.592 de studenţi (în anul universitar 2008-2009); de la două cadre didactice titulare în 1990, la 44 cadre didactice titulare în prezent; de la două specializări, la şase domenii/specializări la învăţământul de licenţă şi opt masterate în 2008.
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadul Universităţii Ovidius Constanţa funcţionează ca unitate distinctă din anul universitar 1995-1996, fiind înfiinţată prin H.G. nr. 568/1995 şi O.M.I. nr. 4620/1995. Profilul economic îl regăsim, însă, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa începând abia cu anul universitar 1990?1991 sub forma unei secţii de Ştiinţe Economice la nivelul Facultăţii de Ştiinţe şi, ulterior, la nivelul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe Economice.

Publicaţi imagini
Profil lung
Spre a veni în întâmpinarea specificului activităţii economice din regiunea în care este situat Municipiul Constanţa, pentru care domeniile reprezentative sunt turismul şi comerţul, primele specializări de ştiinţe economice înfiinţate în 1990 au fost - Turism-Servicii şi Relaţii Economice Internaţionale.

Analizând schimbările intervenite de la an la an în mediul economico-social al regiunii, respectiv creşterea activităţii economice şi din alte domenii decât turism şi comerţ, în special din sectorul serviciilor financiar-bancare, corelat cu opţiunea manifestată de absolvenţii de liceu, s-a considerat oportună înfiinţarea unor noi specializări în cadrul facultăţii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Marketing, precum şi Management.

Oferta educaţională a facultăţii s-a diversificat nu numai prin creşterea numărului de specializări cerute pe piaţa muncii, dar şi prin formele de învăţământ practicate. Astfel, sesizând tendinţa de perfecţionare a pregătirii profesionale, s-au înfiinţat studii aprofundate şi studii masterale în domeniile turismului, comerţului, serviciilor, afacerilor internaţionale, contabilitătii, auditului şi managementului proiectelor de afaceri. În acelaşi timp, pe lângă învăţământul de zi, facultatea a introdus în structura sa şi învăţământul la distanţă.
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul economic în scopul formării şi dezvoltării aptitudinilor profesionale ale viitorilor economişti prin programele de licenţă, precum şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate ale profesioniştilor din domeniul economic, prin intermediul programelor de masterat. Contribuţia instituţiei noastre la dezvoltarea mediului economic se materializează printr-o amplă activitate de cercetare ştiinţifică, precum şi o preocupare continuă de popularizare a valorilor economiei de piaţă şi a spiritului antreprenorial.

Cuvinte cheie:

Contabilitate, Marketing, Management, Curs, Admitere, Facultate, Credite, Bursa, Masterat, Sesiune, Semestre, Acreditat, Stiinte Economice, Administrarea Afacerilor, Restante, Economie Şi afaceri Internaţionale, Finanţe Şi Bănci, Afaceri Internationale, Contabilitatea Si Auditul Afacerilor, Politici Europene de Dezvoltare Regionala, Administrarea Afacerilor Internationale

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Universitatea Ovidius - Facultatea de Stiinte Economice!

Împărtășește-ți experiența!