Politia Orasului Cernavoda, Cernavodă

Adresă:
Strada Lt. Ioan Muşat Nr. 1
Localitate:
905200 Cernavodă
Judeţ:
Constanţa
Telefon:
(0241) 23 81 20
Fax:
(0241) 23 81 20
Scrie o părere
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă | Aceasta e firma mea| Semnalaţi date incorecte

Descriere

Serviciul Management Organizatoric, Comunicare Publică şi Relaţii Internaţionale asigură organizarea şi coordonarea activităţilor necesare îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, informarea comenzii cu privire la concluziile ce rezultă din analiza situaţiei operative, în vederea luării măsurilor ce se impun şi raportarea operativă a datelor solicitate de către eşaloanele superioare.

Profil lung
Serviciul Management Organizatoric, Comunicare Publică şi Relaţii Internaţionale are următoarele atribuţii principale:

organizează şi realizează primirea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor referitoare la situaţia operativă din zona de responsabilitate, formulează concluzii şi propuneri cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse; asigură informarea periodică a organelor administraţiei publice locale, parchetului şi birourilor senatoriale, cu privire la principalele aspecte rezultate din activitatea inspectoratului; elaborează şi ţine la zi documentele operative necesare organizării şi desfăşurării activităţii de conducere; întocmeşte planurile unor acţiuni de amploare ce se execută la nivelul întregului judeţ; organizează serviciul de permanenţă şi echipele de cercetare la faţa locului, îndrumă şi controlează aceste activităţi; asigură întocmirea buletinelor de presă pentru informarea zilnică a populaţiei judeţului cu privire la principalele aspecte ce rezultă din situaţia operativă; înscrie datele necesare în Registrul istoric şi Jurnalul acţiunilor de luptă; elaborează dispoziţiile zilnice ale şefului inspectoratului; se preocupă de realizarea unor activităţi educative şi cultural-artistice (simpozioane, expuneri, întâlniri pe diferite teme, vizionări de spectacole, filme, vizite la muzee, monumente şi locuri istorice); organizează şi coordonează activitatea pe linia documentelor ce conţin informaţii clasificate; urmăreşte respectarea reglementărilor legale privind primirea-predarea corespondenţei, precum şi modul de folosire a ştampilelor şi sigiliilor; asigură, la cerere, acordarea asistenţei juridice pentru toate unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor de pe raza de competenţă; reprezintă interesele Ministerului Administraţiei şi Internelor în faţa instanţelor judecătoreşti civile, militare şi a altor organe de jurisdicţie, urmărire penală sau notariate, precum şi în raporturile cu persoane juridice şi fizice.

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Politia Orasului Cernavoda!

Împărtășește-ți experiența!