Universitatea Vasile Alecsandri - Facultatea de Litere, Bacău

Denumire:
Universitatea Vasile Alecsandri - Facultatea de Litere
Adresă:
Spiru Haret, Nr. 8
Localitate:
600114 Bacău
Telefon:
+40 234/ 588884
Telefon:
0234-542411
Fax:
+40 234/ 588884
Site:
E-mail:
Trimitere mesaj
Scrie o părere
Ultima actualizare acum 5 luni | Aceasta e firma mea| Semnalaţi date incorecte

Site

Descriere

Facultatea de Litere urmăreşte să pună în concordanţă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, pe participare colectivă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate, pe calitatea tuturor acţiunilor întreprinse în cadrul şi pentru buna funcţionare a acesteia.

Misiunea Facultăţii de Litere vizează crearea condiţiilor, exersarea şi finalizarea actului de formare filologică, culturală şi pedagogică a generaţiilor de studenţi integraţi într-o societate în care cunoaşterea şi educaţia permanentă sunt caracteristici fundamentale.

Printr-o participare conjugată a angajaţilor săi, facultatea urmăreşte să aducă actul pedagogic la un grad ridicat de eficienţă, implicând responsabilitatea individuală a fiecărui cadru didactic şi a fiecărui student.

Publicaţi imagini
Profil lung
Creşterea competitivităţii, a expansiunii pieţei şi deopotrivă a globalizării face ca asigurarea calităţii în învăţământul superior să constituie un obiectiv major al tuturor universităţilor europene. Acest obiectiv a fost formulat în toate declaraţiile şi acordurile europene: Declaraţia de la Sorbona (1998), Declaraţia de la Bologna (1999), Mesajul de la Salamanca (2001), Comunicatul de la Berlin (2003), asigurarea calităţii devenind un factor major în determinarea competitivităţii şi atractivităţii oricărei universităţi europene. În consecinţă, asigurarea calităţii este astăzi o opţiune fundamentală pentru marea majoritate a universităţilor europene.

Facultatea de Litere, ca parte a Universităţii din Bacău, este o instituţie de învăţământ superior în care întreaga activitate este orientată spre clienţii săi interni şi externi. Eforturile managementului facultăţii, catedrelor şi ale studenţilor sunt îndreptate spre îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale.
Facultatea de Litere urmăreşte să atingă următoarele obiective în ceea ce priveşte calitatea predării, cercetării ştiinţifice şi a serviciilor profesionale oferite:1. Ridicarea calităţii învăţământului la nivel european;

2. Crearea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregului personal academic în adoptarea unei etici a îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului;

3. Creşterea numărului de studenţi admişi la domeniul limbă şi literatură şi menţinerea numărului de studenţi admişi la specializarea Comunicare şi relaţii publice, ciclul licenţă şi de master;

4. Inserţia profesională a absolvenţilor;

5. Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Facultăţii;

6. Perfecţionarea continuă a personalului didactic;

7. Dezvoltarea infrastructurii logistice a Facultăţii.

Cuvinte cheie:

Universitate, Facultate de Litere

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Universitatea Vasile Alecsandri - Facultatea de Litere!

Împărtășește-ți experiența!