Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Al. d. Ghica Teleorman, Alexandria

Adresă:
Str. Carpati, Nr. 7
Localitate:
140050 Alexandria
Judeţ:
Teleorman
Telefon:
+40 247 31.11.13
Fax:
+40 247 31.31.43
Site:
E-mail:
Trimitere mesaj
Scrie o părere
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă | Aceasta e firma mea| Semnalaţi date incorecte

Site

Descriere

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, A.D.Ghica al Judeţului Teleorman, funcţionează în baza prevederilor art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.25/2004 aprobată prin Legea nr. 329/2004, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Profil lung
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, A.D.Ghica? al Judeţului Teleorman, s-a înfiinţat la data de 15.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri, A.D.Ghica al Judeţului Teleorman cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Teleorman.
Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.
Activitatea inspectoratului este coordonată de prefect, conform prevederilor Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectorul şef se subordonează nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Potrivit art. 26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005:

Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii principale:
a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; b) participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenţă, pe care le supun aprobării prefecţilor; c) exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; d) acordă asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; e) monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ prefecţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; f) planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine.

Păreri

Fii primul care scrie o părere despre Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta Al. d. Ghica Teleorman!

Împărtășește-ți experiența!