Primaria sector 3 Bucuresti - Sediu, Bucureşti

Str. Parfumului Nr. 2-4
Bucureşti - Sector 3

Telefon:
021.318.03.23 Call
Fax:
021.318.03.04
Site:
E-mail:
Trimitere mesaj
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă

Descriere

Directii si Servicii in Str. Parfumului nr. 2-4: Primar, Viceprimar, Administrator Public / City Manager, Serviciul Informatică şi Statistică, Serviciul Registratură, Serviciul Administrativ, Direcţia Comunicare, Compartiment Presă, Compartiment Relaţii Publice, Serviciul Centre de Informare pentru Cetăţeni, Direcţia Managementul Proiectelor, Manager Public; Serviciul Politici, Programe, Monitorizare; Biroul Managementul Proiectelor; Direcţia Resurse Umane şi Management Instituţional; Serviciul Organizare Resurse Umane; Compartiment Perfecţionarea şi Gestiunea Carierei; Direcţia Economică; Serviciul Urmărire Execuţie Bugetară; Serviciul Financiar; Serviciul Contabilitate; Biroul Urmărire Contracte; Direcţia Investiţii şi Achiziţii; Serviciul Investiţii, Lucrări Publice; Serviciul Reabilitare Termică; Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari; Serviciul Proceduri de Achizţiii; Arhitect şef; Direciţa Urbanism si Amenajarea Teritoriului; Serviciul Publicitate Urbană.

Păreri

Scrie tu prima părere pentru Primaria sector 3 Bucuresti - Sediu!

Împărtășește-ți experiența!


Cuvinte cheie

Cuvinte cheie:

Primarii, Administratie Publica Locala, Registrul Agricol, Directia Urbanism, Direcţia Managementul Proiectelor, Serviciul Parcări, Serviciul Urmarire Executie Bugetara, Compartiment Relatii Publice, Direcţia Urbanism, Serviciul Parcari, Compartiment Relaţii Publice, Directia Utilitati Publice, Serviciul Utilităţi Publice, Direcţia Utilităţi Publice, Serviciul Fond Imobiliar, Birou Evidenţa Electorală, Serviciul Autoritate Tutelara, Serviciul Publicitate Urbana, Serviciul Utilitati Publice, Serviciul Publicitate Urbană, Serviciul Urmărire Execuţie Bugetară, Birou Evidenta Electorala, Directia Managementul Proiectelor, Serviciul Autoritate Tutelară