Primaria sector 3 Bucuresti - Sediu, Bucureşti

Str. Parfumului Nr. 2-4
Bucureşti - Sector 3

Telefon:
021.318.03.23 Call
Fax:
021.318.03.04
Site:
E-mail:
Trimitere mesaj
Ultima actualizare cu mai mult de 6 luni în urmă

Descriere

Directii si Servicii in Str. Parfumului nr. 2-4: Primar, Viceprimar, Administrator Public / City Manager, Serviciul Informatică şi Statistică, Serviciul Registratură, Serviciul Administrativ, Direcţia Comunicare, Compartiment Presă, Compartiment Relaţii Publice, Serviciul Centre de Informare pentru Cetăţeni, Direcţia Managementul Proiectelor, Manager Public; Serviciul Politici, Programe, Monitorizare; Biroul Managementul Proiectelor; Direcţia Resurse Umane şi Management Instituţional; Serviciul Organizare Resurse Umane; Compartiment Perfecţionarea şi Gestiunea Carierei; Direcţia Economică; Serviciul Urmărire Execuţie Bugetară; Serviciul Financiar; Serviciul Contabilitate; Biroul Urmărire Contracte; Direcţia Investiţii şi Achiziţii; Serviciul Investiţii, Lucrări Publice; Serviciul Reabilitare Termică; Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari; Serviciul Proceduri de Achizţiii; Arhitect şef; Direciţa Urbanism si Amenajarea Teritoriului; Serviciul Publicitate Urbană.

Păreri

Scrie tu prima părere pentru Primaria sector 3 Bucuresti - Sediu!

Împărtășește-ți experiența!


Cuvinte cheie

Cuvinte cheie:

Primarii, Administratie Publica Locala, Registrul Agricol, Directia Urbanism, Serviciul Urmarire Executie Bugetara, Serviciul Utilitati Publice, Serviciul Publicitate Urbana, Compartiment Relatii Publice, Directia Utilitati Publice, Direcţia Managementul Proiectelor, Serviciul Utilităţi Publice, Directia Managementul Proiectelor, Serviciul Publicitate Urbană, Direcţia Utilităţi Publice, Serviciul Parcari, Birou Evidenţa Electorală, Compartiment Relaţii Publice, Serviciul Fond Imobiliar, Serviciul Urmărire Execuţie Bugetară, Birou Evidenta Electorala, Direcţia Urbanism, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul Parcări, Serviciul Autoritate Tutelara